فهرست شرکت‌هایی که در مراسم E3 2020 حضور خواهند داشت

همچنان که به مراسم E3 2020 نزدیک می‌شویم لیست‌هایی از برنامه‌ها و حضور و عدم حضور شرکت‌های بزرگ به گوش می‌خورد. چندی پیش وب سایت ResetEra فهرستی از حضور شرکت‌ها در مراسم E3 امسال منتشر کرده است، این فهرست به شرح زیر می باشد: اکتیویژن کپکام اپیک گیمز یوبی...