درباره ما

pa2game

پاتوگیم مرجع بازی ایران

پاتوگیم مرجع تخصصی بازی و فروشگاه اینترنتی بازی و لوازم جانبی

پاتوگیم کار خود را از آبان ۹۸ با تکیه بر همکاران جوان و زبده و متخصص در این زمینه شروع کرده است.

یوسف هنرمند

موسس و سردبیر

امیر محمد یعقوبی

سرپرست تحریریه

محمدپارسا هنرمند

سرپرست تحریریه